Organizator imprez

Organizator imprez – osoba lub firma zajmująca się planowaniem, koordynacją różnego typu spotkań, odpowiedzialna za spotkanie. Organizatorem będzie też konkretnie osoba, która jest odpowiedzialna za przygotowanie spotkania. Może to być osoba prywatna ale istnieją profesjonalni plannerzy imprez, z których pomocy często warto skorzystać.